„საზოგადოებრივი კოლეჯი ლიდერი“-ს მისამართია

საქართველო, გორი 1400, სტალინის ქუჩა N15
ტელ: (+995) 599966111            (0370) 27-71-91

ელ-ფოსტა: college_lideri@gmail.com 

You are here

Activities calendar

26 May 2014

 

კოლეჯი ლიდერი

       

ურთიერთ თნამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს კერძო კოლეჯებს შორის

2013 წლის  4 თებერვალს საზოგადოერივ კოლეჯ ლიდერს და საქართველოს კერძო კოლეჯებს შორის გაფორმდდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი სოხუმის კოლეჯთან

2013 წლის 20 სექტემბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ ლიდერს და სოხუმის საზოგადოებრივ კოლეჯს შორის გაფორმდდა მობილობის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმიურთიერთ თნამშრომლობის მემორანდუმი კოლეჯ გარანტთან

2013 წლის 10სექტემბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ ლიდერს და საზოგადოებრივ კოლეჯ გარანტს შორის გაფორმდდა მობილობის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი.თანამშრომლობის მემორანდუმი

2013 წლის 4 ოქტომბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ ლიდერსა და სს სილქნეტს შორის გაფორმდდა ურთიერთ თანაშრომლობის მემორანდუმითანამშრომლობა შპს გორიფარმთან

2013 წლის 4 ოქტომბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ ლიდერს და შპს გორიფარმს შორის გაფორმდდა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმიმემორანდუმის გაფორმება სს "იავნანასთან"

2013 წლის 4 ოქტომბერს საზოგადოებრივ კოლეჯ "ლიდერს" და სს "იავნანას" შორის გაფორმდა ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი.თანამშრომლობა საქართველოს კარიტასთან

2013 წლის 3 დეკემბერს საზოგადოებრივი კოლეჯი ლიდერის დირექტორი ნანა ხიზანიშვილი  შეხვდნენ საქართველოს კარიტასის პროგრამების ხელმძღვანელს თამარა დადიანიძეს. შეხვედრის მიზანი იყო კოლეჯის სტუდენტებისთვის პრაქტიკული სწავლების განხორციელება კარიტასის ბაზაზე. რაც მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:ბიბლიოთეკარების ტრენინგი

16-18 მაისს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ორგანიზებით საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციაციამ ჩაატარა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა ბიბლიოთეკარებისათვის.ტრენინგი საქრთველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციაში

2014 წლის 30 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით ასოციაციის ინიციატივით ჩატარადა ასოციაციის წევრი კერძო კოლეჯების ტრენინგი, რომელიც მიეძღვნა საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტებს.კერძო კოლეჯების ასოციაციის საგანმანათლებლო სისტემის მოდერნიზაციის ტრენინგი

ქალაქ გორში ჩატარდა კერძო კოლეჯების ასოციაციის საგანმანათლებლო სისტემის მოდერნიზაციის ტრენინგი.

ვებ-გვერდი დამზადებულია ზურა ლაცაბიძის მიერ WebNet.ge